გახსენი ანაბარი უცხოურ ვალუტაში და მიიღე
გაზრდილი სარგებელი!
ეფექტური
4,2%-დან
5,1%-დან
$
გახსენი ანაბარი უცხოურ ვალუტაში და მიიღე გაზრდილი სარგებელი!
ეფექტური
4,2%-დან
5,1%-დან
$
ანაბრის გახსნა უფასოა
მინიმალური თანხა
ანაბრის ვადა 3-24 თვე
100 $/€
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
4,2%-დან (€)
5,1%-დან ($)
მიუთითე საკონტაქტო ინფორმაცია
მიუთითე საკონტაქტო ინფორმაცია